Sobre el diseny

Sobre el diseny

DISENY FORMAL o FUNCIONAL

Vitruvio en el seu llibre De Architectura deia que tot edifici o disseny necessita tres qualitats  firmitas, utilitas, venustas –resistents, útils i bonics–

Malauradament aquestes tres condicions ( sòlid, funcional i formal), avui en dia no es donen. Sobre  tot en el aspecte funcional, sembla que el usuari es el que te de fer el esforç per adaptar-se al disseny

Dos exemples de dissenys que son de un formalisme molt acurat, però que, sembla que no preocupi la seva funcionalitat.

Pot de Nescafe.

Taules de treball de Apple Store.